Profil

Firmaprofil

Som rådgivende ingeniør har vi specialiseret os i projektering og kalkulation inden for vvs- sektoren. Vi har udført vvs-kalkulationer i over 25 år.

Vore beregnere har svendebrev som rørsmede, blikkenslagere og lign. og har derfor praktisk erfaring indenfor fagområdet. Vi har projekteret vvs-installationer siden 1978. Projekterne har omfattet stort set alle typer byggerier fra boliger til kontor og industribyggeri. Vi projekterer alt indenfor vvs-sektoren, og samarbejder på andre fagområder med kompetente ingeniørfirmaer, som er specialister netop inden for deres felt.

Målsætning og politik

Det er firmaets målsætning, ved en kompetent og professionel gennemførelse af den enkelte opgave at sikre at kunderne sikres det produkt man ønsker og betaler for samtidig med at indgåede aftaler overholdes. Samtidig skal produktet opfylde vore egne krav og ønskede specifikationer til æstetik, funktion, service og miljø. Alle ressourcer udnyttes bedst muligt og vores medarbejdere skal synes det er sjovt at gå på arbejde.

Organisation

Firmaets ledelse udgøres af Kim Nyrup. Det daglige ansvar og arbejdsplanlægning lægges i høj grad ud til den enkelte medarbejder. Alle medarbejdere har således pligt til at medvirke til opfyldelse og vedligeholdelse af firmaets kvalitetsmål og politik.

Kvalitetssikring

Firmaets kvalitetsstyringssystem, er som udgangspunkt “sund fornuft sat i system”. Firmaets kvalitetshåndbog er udarbejdet i henhold til vejledning for kvalitetshåndbog for rådgivende ingeniører, F.R.I marts 1995.

Forsikring

Vi er ansvarsforsikret i CNA / Hardy.

Arbejdsområder:

 • VVS-installationer
 • Ventilation
 • Køleinstallationer
 • Tekniske installationer
 • Afløb og kloak
 • Blikkenslagerarbejde

Vi udfører blandt andet:

 • Kalkulation
 • Projektering
 • Varmetabsberegninger
 • Indregulering af ventilation og varme
 • Lydmålinger

Kalkulation og økonomi

Netop samordningen af kalkulation (økonomi) og projektering, samt specialiseringen til kun at omfatte vvs, gør os i stand til at udføre det bedst mulige projekt til den bedst mulige pris. I forhold til mange traditionelle rådgivere har vi stor ekspertise i vvs-branchens prisforhold sammenholdt med produkternes kvalitet.