Indregulering

Indregulering / fejlfinding

Bygningsreglement stiller krav om indregulering af vand- og luftstrømme. Vi kan som uvildig udføre indregulering af varme- , køle og ventilationsanlæg. ​Siden 1995 har vi indreguleret bl.a. ventilationsanlæg og lavet lydmålinger over det meste af landet.

Målinger foretages med digitalt udstyr, således at data kan behandles på computer, udskrives eller lagres elektronisk.

F. eks. kan nævnes:

  • Boligudsugning.
  • Vex-anlæg.
  • Fabriksanlæg.
  • Varmeanlæg og køleanlæg.

​Ved hjælp af vores måleudstyr og erfaring udfører vi også fejlfinding på ovennævnte anlæg. Kontakt os, hvis I er “kørt fast” i et problem. Vi har udstyr til at måle på alle typer strengregulerings ventiler og tryktab over f.eks. varmevekslere.

Vi kan også måle gasindhold i vandet på varme- og køleanlæg.